Huis kopen dankzij hulp van ouders

Zonder eigen geld is het krijgen van een hypotheek steeds lastiger. Wanneer ouders daar de financiële middelen voor hebben, dan kunnen zij hun kind daar goed bij helpen. Dat kan door belastingvrij te schenken, maar ook door geld aan zoon of dochter te lenen. Daardoor wordt niet alleen de aankoop van het beoogde huis mogelijk, maar kunnen zowel ouders als kind ook nog eens financieel voordeel behalen.

Het inbrengen van eigen geld wordt steeds noodzakelijker bij de aankoop van een woning. Wanneer je eigen geld inzet, betaal je bovendien vaak een lagere rente. Ouders kunnen hun kind hierbij helpen door geld aan hun kind belastingvrij te schenken (max. € 100.000) of te lenen in de vorm van een familiehypotheek.

Familiehypotheek

Hoe werkt de familiehypotheek? Een deel van het aankoopbedrag wordt niet bij de bank geleend, maar bij de ouders. Samen maken ouders en kind afspraken over de rentevergoeding en de  looptijd van de lening. Als gekozen wordt voor een rentepercentage dat hoger is dan wat de ouders nu krijgen op hun spaargeld, dan levert dat dus een hoger rendement op voor de ouders. Door dat voordeel weer voor een deel belastingvrij terug te schenken aan het kind, kunnen zowel de ouders als het kind profijt hebben van deze constructie.

Rekenvoorbeeld

Stel Mark heeft voor zijn nieuwe woning € 220.000 nodig en leent daarvoor € 190.000 van de bank. Voor het resterende bedrag sluit Mark een familiehypotheek van € 30.000 bij zijn ouders af. Ze spreken een rente van 4,0% af. Op een spaarrekening levert deze € 30.000 de ouders van Mark hooguit € 135 per jaar op (spaarrente van 0,45%). Nu ontvangen de ouders van Mark € 1.200 rente per jaar. Een voordeel van € 1.065.

Mark kan de betaalde rente volledig aftrekken van de belasting en ontvangt € 488 retour. Zijn daadwerkelijke (netto) rentelasten aan zijn ouders bedragen daarmee op jaarbasis € 712.

Mark’s ouders kunnen er voor kiezen van hun ‘winst’  (= de extra € 1.065) jaarlijks belastingvrij € 712  te schenken aan Mark waardoor de lening van zijn ouders Mark netto helemaal niets kost.

Had Mark ook die € 30.000 van de bank geleend, dan was de rente circa 2,0% geweest. Zijn jaarlijkse netto rentelasten voor dat deel waren dan € 356. Met de leen/schenkconstructie is hij dus meer dan € 350 goedkoper uit. En zijn ouders houden er ook nog een even groot voordeel aan over.

Benieuwd of een familiehypotheek voor jullie gunstig kan zijn? Onze hypotheekadviseurs kennen de mogelijkheden en voorzien u graag van advies op maat.

Geplaatst in Hypotheeknieuws Getagd met , , ,

Steeds minder twintigers kopen een huis

Voor starters op de woningmarkt is met name in de randstad de druk hoog: het aanbod is schaars, de prijzen blijven stijgen en huizen worden meestal flink boven de vraagprijs verkocht.

Het kopen van een eerste huis wordt steeds lastiger. Doordat niet alleen de huizenprijzen snel stijgen maar kopers ook steeds minder kunnen lenen, hebben starters steeds meer eigen geld nodig om een huis te kunnen kopen. Toch is het voor een starter nog steeds mogelijk om zonder veel eigen geld te slagen.
Goed hypotheekadvies is daarvoor onmisbaar, maar je moet het ook goed aanpakken.

Tips voor het kopen van een huis:

Budget
Stel het bedrag vast dat je kan en wilt betalen voor je huis.
Kijk hoeveel je kunt lenen en bereken de kosten die daar nog bij komen, zoals de kosten voor taxatie, bouwkundige keuring, overdrachtsbelasting, hypotheekadvies en de notaris- en makelaarskosten.
Een hypotheekadviseur kan je hier goed bij helpen.

Weet wat je biedt
Doe onderzoek naar de huizenprijzen in de buurt, bijvoorbeeld via het Kadaster.
Zo kun je een inschatting maken of het bod dat je doet reëel is.

Laat je niet gek maken
Het is een trucje van makelaars om de bezichtigingen kort op elkaar te plannen, waardoor je ziet dat er nog meer geïnteresseerden zijn. Laat jouw bod niet afhangen van dit soort invloeden! Concurrentie is er altijd, maar is nu toevallig zichtbaarder.

Gunfactor
Het kan in je voordeel werken om een goede band met de makelaar of verkopers te hebben.
Laat merken dat je het huis wilt hebben, maar zeg dat je ook andere woningen aan het bezichtigen bent. Doe je dit niet, dan wek je de indruk dat je alleen dit huis wilt en dus bereid zal zijn om er flink voor te betalen.

Oplevertermijn
Laat weten dat je de financiering snel rond hebt en dat je flexibel bent in de oplevertermijn. Je hebt zo een groot voordeel, omdat de verkopende partij graag wil dat het aansluit bij de oplevertermijn van hun voorkeur.

Familiehypotheek
Ook als ouder is het mogelijk om uw kind te helpen met de financiering. Ouders mogen belastingvrij schenken voor dit doel. Daarnaast kunnen zij ook geld lenen aan hun kind, wat met de juiste afspraken zelfs voordeel voor beiden op kan leveren.

Laat je goed adviseren
Als starter op de woningmarkt hoef je niet te wanhopen, maar het is wel raadzaam je goed te laten adviseren. De adviseurs van Vesta Hypotheken zijn graag bereid jouw financiële vragen te beantwoorden en je van het juiste advies te voorzien.

Wil je alles weten over hypotheken? Bel, kijk op onze website of mail naar info@vestahypotheken.nl

Geplaatst in Hypotheeknieuws Getagd met , , ,

Achterstand in woningen voor senioren wordt in Houten snel ingelopen

Op basis van de huidige en toekomstige samenstelling van de bevolking is er in Houten een groot tekort aan seniorenwoningen. Veel ouder wordende inwoners zouden de woning waar in ze met hun gezin hebben gewoond wel willen verruilen voor een kleinere woning die meer geschikt is voor senioren, maar het aanbod is onvoldoende. Dat is niet alleen vervelend voor de senioren zelf, maar ook voor de jongere inwoners die op zoek zijn naar een gezinswoning; er is onvoldoende doorstroming.

De gemeente Houten heeft in haar woonvisie bepaald dat deze achterstand zo snel mogelijk moet worden ingelopen. In het vervolg daarop wordt er nu in het Oude Dorp aan de Koningin Wilhelminaweg 44 seniorenwoningen gerealiseerd en ook op de bouwlocaties waar sporthal Den Oord heeft gestaan en aan de Eikenhout is het de bedoeling dat er tientallen seniorenwoningen zullen worden gerealiseerd.

Het gaat om huur- én koopwoningen. Veel mensen denken dat het krijgen van een hypotheek niet mogelijk is als je de vijftig al bent gepasseerd. Dat is echter absoluut niet het geval.

Het is wel wat gecompliceerder om dat tijdens de looptijd van de hypotheek er meestal een overgang zal zijn van inkomen uit actieve arbeid naar AOW- en pensioeninkomen. Banken kijken op dat punt meestal naar een periode van 10 jaar, zodat al vanaf 57-jarige leeftijd bij de aanvraag rekening wordt gehouden met het toekomstige pensioeninkomen.

Sommige banken houden bij het berekenen van het maximum hypotheekbedrag gelukkig wel rekening met inkomen uit een zelf afgesloten pensioenvoorziening, zoals een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening. Hierbij kan het overigens wel verschil maken of de uitkering ten tijde van de hypotheekaanvraag al is ingegaan of nog moet ingaan. In het laatste geval zijn sommige hypotheekverstrekkers minder soepel.

Daarnaast houden banken bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag ook rekening met een ‘inkomen’ van 3% over het vrije vermogen. Vrij vermogen is geld waar je de vrije beschikking over hebt, zoals spaargeld of beleggingsfondsen.

Kortom: er zijn nogal wat bijzondere regels en beperkingen. Maar een goede onafhankelijke hypotheekadviseur die met alle geldverstrekkers samenwerkt, kan in vrijwel alle gevallen met een passende oplossing komen.

Vesta Hypotheken is zo’n goede onafhankelijke hypotheekadviseur. De adviseurs kijken graag samen met u wat er mogelijk is. Neem gerust vrijblijvend contact op.

Geplaatst in Hypotheeknieuws Getagd met , , ,

Geen vast contract, toch een hypotheek

Steeds minder Nederlanders zijn werkzaam in vast dienstverband. Eind 2016 hadden bijna 1,9 miljoen werknemers een tijdelijk of flexibel arbeidscontract. Daarnaast telt ons land nog eens 1,4 miljoen zelfstandig ondernemers. Het arbeidslandschap verandert en gelukkig bewegen de geldverstrekkers mee. De voorwaarde voor het verstrekken van een hypotheek verschuift van baanzekerheid naar inkomenszekerheid. Hierdoor kunnen freelancers, uitzendkrachten en andere flexwerkers zonder vast contract in aanmerking komen voor een hypotheek. Benieuwd of dit ook voor jou perspectief biedt?

Tijdelijk dienstverband en intentieverklaring
Heb je een tijdelijk contract met de verwachting dat je in aanmerking komt voor een vast contract, dan kun je je werkgever vragen om een intentieverklaring. Daarin geeft je werkgever aan dat het de bedoeling is dat je volgende contract een vast contract is, op voorwaarde dat je goed blijft presteren en de bedrijfsomstandigheden niet verslechteren. Als je zo’n intentieverklaring hebt, dan wordt je hypotheekaanvraag behandeld alsof je een vast contract hebt. Voor de berekening van je hypotheek wordt dan uitgegaan van je actuele bruto jaarinkomen.

Maar ook zonder intentieverklaring
Gelukkig zijn er steeds meer geldverstrekkers bereid om ook zonder vast contract en zonder intentieverklaring toch een hypotheek te verstrekken. Dan kijken ze naar je inkomen in de afgelopen 3 jaar. Als we kunnen aantonen dat je ondanks het ontbreken van een vaste aanstelling in de afgelopen jaren wel een redelijk stabiel inkomen hebt weten te genereren, dan kunnen de laatste drie jaaropgaven de basis vormen voor de hypotheekaanvraag.

Flexwerker
Voor iemand met een flexibel arbeidscontract kan de inkomenszekerheid ook worden aangetoond met de perspectiefverklaring. Momenteel accepteren 9 geldverstrekkers die verklaring bij een hypotheekaanvraag. Naar verwachting zal deze verklaring uitgroeien tot de standaard voor iedereen die een bestendig inkomen verdient met flexibele arbeidscontracten.
 
ZZP’er
Ook als ZZP’er krijg je tegenwoordig makkelijker een hypotheek. Waren in  het verleden minimaal drie boekjaren nodig voor de hypotheekaanvraag, nu kan het toetsingsinkomen worden vastgesteld op basis van één jaar als zelfstandige i.c.m. met de inkomsten uit eerdere dienstbetrekking.

Heb jij momenteel geen vast contract, maar zou je wel graag een huis willen kopen? Onze adviseurs zijn graag bereid om uit te zoeken wat voor jou mogelijk is.

Geplaatst in Hypotheeknieuws Getagd met , , ,

Familiehypotheek voordelig voor kinderen én ouders

Zonder eigen geld is het krijgen van een hypotheek niet altijd eenvoudig. Wanneer ouders de mogelijkheid hebben om hun kind daarbij helpen, dan doen ze dat graag. Dat kan door belastingvrij te schenken, maar ook door geld aan zoon of dochter te lenen. Daardoor wordt niet alleen de aankoop van het beoogde huis mogelijk, maar kunnen zowel ouders als kind ook nog eens financieel voordeel behalen.

Het inbrengen van eigen geld wordt steeds noodzakelijker bij de aankoop van een woning. Wanneer je eigen geld inzet, betaal je bovendien vaak een lagere rente. Ouders kunnen hun kind hierbij helpen door geld aan hun kind belastingvrij te schenken of te lenen in de vorm van een familiehypotheek.

Familiehypotheek
Hoe werkt de familiehypotheek? Een deel van het aankoopbedrag wordt niet bij de bank geleend, maar bij de ouders. Samen maken ouders en kind afspraken over de rentevergoeding en de looptijd van de lening. Als gekozen wordt voor een rentepercentage dat hoger is dan wat de ouders nu krijgen op hun spaargeld, dan levert dat dus een hoger rendement op voor de ouders. Door dat voordeel weer voor een deel belastingvrij terug te schenken aan het kind, kunnen zowel de ouders als het kind profijt hebben van deze constructie.

Rekenvoorbeeld
Stel Mark heeft voor zijn nieuwe woning € 220.000 nodig en leent daarvoor € 190.000 van de bank. Voor het nog openstaande bedrag sluit Mark een familiehypotheek van € 30.000 bij zijn ouders af. Ze spreken een rente van 3,5% af. Op een spaarrekening levert deze € 30.000 de ouders van Mark hooguit € 150 per jaar op (spaarrente van 0,5%). Nu ontvangen de ouders van Mark € 1.050 rente per jaar. Een voordeel van € 900.
Mark kan de betaalde rente volledig aftrekken van de belasting en ontvangt € 428 retour. Zijn daadwerkelijke rentelasten aan zijn ouders bedragen daarmee op jaarbasis € 622.
Mark’s ouders kunnen er voor kiezen om 2/3 van hun ‘winst’  (= de extra € 900) jaarlijks belastingvrij terug te schenken aan Mark. Een bedrag van € 600. Mark betaalt daardoor op jaarbasis nog maar € 22 aan rente aan zijn ouders.
Had Mark ook die € 30.000 van de bank geleend, dan was de rente circa 1,7% geweest. Zijn netto rentelasten voor dat deel waren dan € 305. Met de leen/schenkconstructie is hij dus bijna € 300 goedkoper uit. En zijn ouders houden er ook nog een even groot voordeel aan over.

Benieuwd of een familiehypotheek voor jullie gunstig kan zijn? Onze hypotheekadviseurs kennen de mogelijkheden en voorzien u graag van advies op maat.

Geplaatst in Hypotheeknieuws Getagd met , , , , , , , , , , ,

Oversluiten hypotheek voortaan goedkoper

Het oversluiten van een hypotheek wordt in veel gevallen goedkoper. De boeterente die dikwijls betaald moet worden wanneer huizenbezitters hun hypotheek willen oversluiten of vroegtijdig stopzetten, gaat omlaag.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde een nieuwe leidraad voor boeterente. Deze leidraad is met terugwerkende kracht geldig vanaf 14 juli 2016. In een groot aantal gevallen zijn er hogere boeterentes berekend dan volgens de nieuwe richtlijnen toegestaan is. Wie sinds 14 juli vorig jaar een te hoge boeterente betaalde, krijgt een deel terug.

Wat is boeterente?
Wanneer de rente van uw lopende hypotheek hoger is dan de huidige rentestand, kan het aantrekkelijk zijn om uw huidige hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker met een lagere rente. Dit betekent dat u eerder bij uw huidige bank weggaat, waardoor deze een aantal jaren rente misloopt. De bank mag daar een vergoeding voor vragen, dit heet boeterente. De boeterente kan soms wel duizenden euro’s hoog zijn. Wanneer de nieuwe rente een besparing oplevert die hoger is dan de boeterente, is oversluiten wel degelijk de moeite waard.

Recht op terugbetaling
In het verleden berekenden banken op hun eigen manier de boeterente, maar sinds 14 juli 2016 gelden hiervoor Europese afspraken. Op basis van deze afspraken wordt de boeterente in veel gevallen lager dan in het verleden het geval was. De AFM stelt nu dat banken zich sinds 14 juli 2016 aan de Europese regels hadden moeten houden. Alle consumenten die sinds die datum hierdoor teveel hebben betaald, hebben recht op terugbetaling.

Oversluiten nu aantrekkelijker voor iedereen
De huidige rentestanden zijn historisch laag. Indien uw hypotheek al wat langer loopt en u een rente hebt die aanzienlijk hoger is dan de huidige rentestand, kan oversluiten interessant zijn. Misschien heeft u de mogelijkheid van oversluiten in het verleden al eens laten onderzoeken en bent u toen geschrokken van de boeterente? Het zou zomaar kunnen dat de boeterente nu dus lager uitvalt en oversluiten nu wel aantrekkelijk voor u is.

Wat uw situatie ook is, onze adviseurs kennen de mogelijkheden en regelingen. Eén telefoontje kan voldoende zijn om inzicht te verschaffen of u er verstandig aan doet uw hypotheek opnieuw te laten bezien. We voorzien u graag van advies dat aansluit bij uw wensen en mogelijkheden, nu en in de toekomst. De adviseurs van Vesta Hypotheken staan graag voor u klaar!

Geplaatst in Hypotheeknieuws Getagd met , , , , , , ,

Help uw kind bij aankoop eerste huis

Sinds januari 2017 is het weer mogelijk om tot €100.000 belastingvrij te schenken. Goed nieuws voor ouders die hun kinderen willen helpen bij de aankoop van een eerste huis. De belangrijkste voorwaarde is dat het geld besteed wordt aan een eigen woning. Nieuw is dat een schenking verspreid mag worden over drie jaar. Met een schenking kan de financiering voor het droomhuis van uw kind bereikbaar worden. Wilt u het bedrag niet schenken? Dan is een familiehypotheek een goed alternatief.

Het inbrengen van eigen geld wordt steeds noodzakelijker bij de aankoop van een eerste woning. De overheid verlaagt het bedrag dat geleend mag worden naar 100% van de waarde van de woning (momenteel 101%). Dit betekent dat een deel van de bijkomende kosten zelf ingebracht moet worden. Wanneer je voldoende eigen geld inzet, betaal je bovendien vaak een lagere rente. Ouders kunnen het kind hierbij helpen door een schenking te doen.

Schenkingsvrijstelling
Met ingang van dit jaar is het bedrag dat belastingvrij geschonken mag worden verhoogd van €53.016 naar €100.000.
Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Het bedrag moet gebruikt worden voor de aankoop of verbetering van de eigen woning, aflossing op de hypotheekschuld of aflossing van een restschuld. En een schenker mag maar één keer gebruik maken van de verhoogde vrijstelling.
De vernieuwde schenkingsvrijstelling mag verspreid over drie jaar gedaan worden. Niet alleen ouders hebben deze vrijstelling, ook andere familieleden en zelfs kennissen mogen belastingvrij schenken.

Familiehypotheek
Wilt u het geld niet schenken, maar lenen? Een familiehypotheek kan een goed alternatief zijn. Uw kind leent dan een deel van het hypotheekbedrag bij u. Samen maakt u afspraken over de looptijd van de lening. In ruil voor het geleende bedrag ontvangt u een rentevergoeding. Dit kan meer rendement opleveren dan wanneer het geld op een spaarrekening had gestaan en kan eventueel belastingvrij terug geschonken worden aan het kind. Zowel de ouder als het kind kan hier profijt van hebben.

Benieuwd of een familiehypotheek voor jullie gunstig kan zijn? Of wilt u weten of het inbrengen van eigen geld voordelig is? Onze hypotheekadviseurs kennen de mogelijkheden en voorzien u graag van advies op maat.

Geplaatst in Hypotheeknieuws Getagd met , , , , , ,

Hypotheekmarkt in 2017: Tips van de adviseur

Met ingang van 2017 zijn er veel wijzigingen in de hypotheekregels. Sommige aanpassingen beperken de mogelijkheden, maar er ontstaan ook nieuwe kansen. Om wat inzicht te geven in de kansen die er dit jaar voor jou liggen, 4 tips van de hypotheekadviseur op een rij:

Tip 1: Eenmalige schenkingsvrijstelling van 100.000 euro
Vanaf 2017 mag er weer tot maximaal 100.000 euro belastingvrij worden geschonken, mits het geld wordt gebruikt voor de eigen woning. Het geld kan je gebruiken voor de aankoop, verbouwing of aflossing  van je hypotheek. De schenking mag worden uitgesmeerd over drie jaar.

Tip 2: NHG grens omhoog
De maximale koopsom van een woning die met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gefinancierd kan worden, gaat per 1 januari met 6% omhoog van € 231.132 naar  € 245.000. Een hypotheek met NHG heeft als belangrijk voordeel dat NHG de restschuld van je overneemt als je buiten je schuld je hypotheek niet kunt betalen waardoor de rente die je betaalt vaak lager is.

Tip 3: Geen vast contract, toch een hypotheek                                                                                                                 Steeds minder Nederlanders zijn werkzaam in vast dienstverband. Zij werken als zzp-er, flexwerker, of hebben een tijdelijk contract. De voorwaarde voor het verstrekken van een hypotheek verschuift van baanzekerheid naar inkomenszekerheid. Dankzij nieuwe regelingen kom je ook zonder vast contract in aanmerking voor een hypotheek, zelfs met NHG.

Tip 4: Hogere hypotheek voor tweeverdieners                                                                                                                    Daar waar alleenverdieners er gemiddeld iets op achteruit gaan dit jaar, worden de mogelijkheden voor tweeverdieners juist ruimer. Vanaf 2017 wordt 60% van het tweede inkomen meegerekend, waar dit voorheen slechts 50% was. De tweeverdieners kunnen hierdoor een hoger hypotheekbedrag krijgen.

Al met al wordt de hypotheekmarkt er in 2017 niet eenvoudiger op. Toch liggen er ook in dit nieuwe jaar tal van mogelijkheden om te kunnen profiteren van de historisch lage rentes. Een huis kopen is in veel gevallen aantrekkelijker dan een huurwoning. Met de nog steeds zeer lage rentes is het ook in 2017 weer de moeite waard om te laten onderzoeken over oversluiten zinvol is.

Geen reden dus om je af te laten schrikken, maar het is wel raadzaam je goed te laten adviseren. Een hypotheekadviseur kan precies uitzoeken welke regelingen er op jou van toepassing zijn, waar de kansen liggen en welke procedures dienen te worden gevolgd. Dit geeft jou overzicht en zekerheid. De adviseurs van Vesta Hypotheken zijn graag bereid jouw vragen te beantwoorden en je van het juiste advies te voorzien.

Geplaatst in Hypotheeknieuws

Rentevoordeel van NHG-hypotheek nu óók voor zzp’er

Per 1 december zal het voor zzp’ers makkelijker worden om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te krijgen. Waar je eerder drie jaar werkzaam moest zijn als zelfstandige, kom je nu al na één jaar in aanmerking voor een hypotheek met NHG. Hiervoor moet het toetsinkomen wel door een onafhankelijke expert worden vastgesteld. Benieuwd of jij een hypotheek met NHG – en dus rentevoordeel – kunt krijgen als zzp’er? Onze hypotheekadviseurs zoeken het voor je uit.

Ruim 1,28 miljoen Nederlanders verdienen het hoofdinkomen als zzp’er. Voor deze groep was het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie pas mogelijk na drie jaar ondernemerschap. Het Waarborgfonds Eigen Woningen stelt vast dat deze voorwaarde niet meer aansluit bij de huidige arbeidsmarkt. “Iedereen moet evenveel mogelijkheden hebben voor een verantwoorde financiering van de eigen woning, ongeacht de aard van het dienstverband en contractvorm.” Daarom past de uitvoerder van NHG, de voorwaarden aan.

Waarom NHG? De Nationale Hypotheek garantie vormt een vangnet voor de huiseigenaar, wanneer je door persoonlijke omstandigheden de hypotheek niet meer kunt betalen. De rentetarieven liggen hierdoor in veel gevallen aanzienlijk lager.

Hoe wordt het toetsinkomen vastgesteld? Het toetsinkomen wordt nog steeds vastgesteld over de laatste drie kalenderjaren. Met de nieuwe voorwaarden mag dit een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Eis van NHG is dat dit toetsinkomen wordt vastgesteld door een onafhankelijk expert. Meer weten? Bel met één van onze adviseurs, voor een deskundig en onafhankelijk advies.

 

Geplaatst in Hypotheeknieuws Getagd met , , , , , , ,

Kamer wil soepelere hypotheekregels

Houten – De Tweede Kamer pleit voor versoepeling van de regels bij hypotheekverstrekkers. Door de strikte normen vanuit het Nibud komen veel huishoudens niet in aanmerking voor een hypotheek. Onnodig, aldus de Kamer.

Afgelopen dinsdag steunde een meerderheid in de Tweede Kamer een motie van CDA kamerlid Erik Ronnes. De Kamer roept het kabinet op zich sterk te maken voor de versoepeling van de Nibud-normen. Onnodig veel hypotheekaanvragen worden geweigerd aan huishoudens die de hypotheeklast weldegelijk kunnen dragen. Een bijkomend nadeel hiervan is dat huurwoningen bezet blijven, terwijl deze momenteel schaars zijn. Ook huiseigenaren die gebruik zouden willen maken van de huidige lage rente en hun hypotheek willen oversluiten,  kunnen door de strenge normen forse besparingen niet realiseren. De banken profiteren en de consumenten zijn de dupe.

Volgens kamerleden houden de normen te weinig rekening met de snelle inkomensstijging bij starters, ook de lagere energielasten zouden een reden zijn voor versoepeling. Bouwend Nederland deed onderzoek naar de gevolgen van versoepeling van de regels, en kwam tot de conclusie dat er nauwelijks risico’s ontstaan voor de geldverstrekkers. De meest voorkomende oorzaken voor het niet kunnen betalen van de hypotheek zijn nog altijd echtscheiding, werkloosheid en ziekte, hier hebben de regels van het Nibud geen enkele invloed op. De kans op wanbetaling ligt volgens hen onder de vijf procent in Nederland.

Loop jij ook tegen de grenzen van de huidige hypotheeknormen aan? Zou je willen profiteren van de huidige lage rentestanden? Onze hypotheekadviseurs kijken graag samen met jou wat er wél mogelijk is, nu of in de toekomst.

Geplaatst in Hypotheeknieuws Getagd met , , , , ,