Oversluiten hypotheek voortaan goedkoper

Het oversluiten van een hypotheek wordt in veel gevallen goedkoper. De boeterente die dikwijls betaald moet worden wanneer huizenbezitters hun hypotheek willen oversluiten of vroegtijdig stopzetten, gaat omlaag.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde een nieuwe leidraad voor boeterente. Deze leidraad is met terugwerkende kracht geldig vanaf 14 juli 2016. In een groot aantal gevallen zijn er hogere boeterentes berekend dan volgens de nieuwe richtlijnen toegestaan is. Wie sinds 14 juli vorig jaar een te hoge boeterente betaalde, krijgt een deel terug.

Wat is boeterente?
Wanneer de rente van uw lopende hypotheek hoger is dan de huidige rentestand, kan het aantrekkelijk zijn om uw huidige hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker met een lagere rente. Dit betekent dat u eerder bij uw huidige bank weggaat, waardoor deze een aantal jaren rente misloopt. De bank mag daar een vergoeding voor vragen, dit heet boeterente. De boeterente kan soms wel duizenden euro’s hoog zijn. Wanneer de nieuwe rente een besparing oplevert die hoger is dan de boeterente, is oversluiten wel degelijk de moeite waard.

Recht op terugbetaling
In het verleden berekenden banken op hun eigen manier de boeterente, maar sinds 14 juli 2016 gelden hiervoor Europese afspraken. Op basis van deze afspraken wordt de boeterente in veel gevallen lager dan in het verleden het geval was. De AFM stelt nu dat banken zich sinds 14 juli 2016 aan de Europese regels hadden moeten houden. Alle consumenten die sinds die datum hierdoor teveel hebben betaald, hebben recht op terugbetaling.

Oversluiten nu aantrekkelijker voor iedereen
De huidige rentestanden zijn historisch laag. Indien uw hypotheek al wat langer loopt en u een rente hebt die aanzienlijk hoger is dan de huidige rentestand, kan oversluiten interessant zijn. Misschien heeft u de mogelijkheid van oversluiten in het verleden al eens laten onderzoeken en bent u toen geschrokken van de boeterente? Het zou zomaar kunnen dat de boeterente nu dus lager uitvalt en oversluiten nu wel aantrekkelijk voor u is.

Wat uw situatie ook is, onze adviseurs kennen de mogelijkheden en regelingen. Eén telefoontje kan voldoende zijn om inzicht te verschaffen of u er verstandig aan doet uw hypotheek opnieuw te laten bezien. We voorzien u graag van advies dat aansluit bij uw wensen en mogelijkheden, nu en in de toekomst. De adviseurs van Vesta Hypotheken staan graag voor u klaar!

Geplaatst in Hypotheeknieuws Getagd met , , , , , , ,

Help uw kind bij aankoop eerste huis

Sinds januari 2017 is het weer mogelijk om tot €100.000 belastingvrij te schenken. Goed nieuws voor ouders die hun kinderen willen helpen bij de aankoop van een eerste huis. De belangrijkste voorwaarde is dat het geld besteed wordt aan een eigen woning. Nieuw is dat een schenking verspreid mag worden over drie jaar. Met een schenking kan de financiering voor het droomhuis van uw kind bereikbaar worden. Wilt u het bedrag niet schenken? Dan is een familiehypotheek een goed alternatief.

Het inbrengen van eigen geld wordt steeds noodzakelijker bij de aankoop van een eerste woning. De overheid verlaagt het bedrag dat geleend mag worden naar 100% van de waarde van de woning (momenteel 101%). Dit betekent dat een deel van de bijkomende kosten zelf ingebracht moet worden. Wanneer je voldoende eigen geld inzet, betaal je bovendien vaak een lagere rente. Ouders kunnen het kind hierbij helpen door een schenking te doen.

Schenkingsvrijstelling
Met ingang van dit jaar is het bedrag dat belastingvrij geschonken mag worden verhoogd van €53.016 naar €100.000.
Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Het bedrag moet gebruikt worden voor de aankoop of verbetering van de eigen woning, aflossing op de hypotheekschuld of aflossing van een restschuld. En een schenker mag maar één keer gebruik maken van de verhoogde vrijstelling.
De vernieuwde schenkingsvrijstelling mag verspreid over drie jaar gedaan worden. Niet alleen ouders hebben deze vrijstelling, ook andere familieleden en zelfs kennissen mogen belastingvrij schenken.

Familiehypotheek
Wilt u het geld niet schenken, maar lenen? Een familiehypotheek kan een goed alternatief zijn. Uw kind leent dan een deel van het hypotheekbedrag bij u. Samen maakt u afspraken over de looptijd van de lening. In ruil voor het geleende bedrag ontvangt u een rentevergoeding. Dit kan meer rendement opleveren dan wanneer het geld op een spaarrekening had gestaan en kan eventueel belastingvrij terug geschonken worden aan het kind. Zowel de ouder als het kind kan hier profijt van hebben.

Benieuwd of een familiehypotheek voor jullie gunstig kan zijn? Of wilt u weten of het inbrengen van eigen geld voordelig is? Onze hypotheekadviseurs kennen de mogelijkheden en voorzien u graag van advies op maat.

Geplaatst in Hypotheeknieuws Getagd met , , , , , ,

Hypotheekmarkt in 2017: Tips van de adviseur

Met ingang van 2017 zijn er veel wijzigingen in de hypotheekregels. Sommige aanpassingen beperken de mogelijkheden, maar er ontstaan ook nieuwe kansen. Om wat inzicht te geven in de kansen die er dit jaar voor jou liggen, 4 tips van de hypotheekadviseur op een rij:

Tip 1: Eenmalige schenkingsvrijstelling van 100.000 euro
Vanaf 2017 mag er weer tot maximaal 100.000 euro belastingvrij worden geschonken, mits het geld wordt gebruikt voor de eigen woning. Het geld kan je gebruiken voor de aankoop, verbouwing of aflossing  van je hypotheek. De schenking mag worden uitgesmeerd over drie jaar.

Tip 2: NHG grens omhoog
De maximale koopsom van een woning die met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gefinancierd kan worden, gaat per 1 januari met 6% omhoog van € 231.132 naar  € 245.000. Een hypotheek met NHG heeft als belangrijk voordeel dat NHG de restschuld van je overneemt als je buiten je schuld je hypotheek niet kunt betalen waardoor de rente die je betaalt vaak lager is.

Tip 3: Geen vast contract, toch een hypotheek                                                                                                                 Steeds minder Nederlanders zijn werkzaam in vast dienstverband. Zij werken als zzp-er, flexwerker, of hebben een tijdelijk contract. De voorwaarde voor het verstrekken van een hypotheek verschuift van baanzekerheid naar inkomenszekerheid. Dankzij nieuwe regelingen kom je ook zonder vast contract in aanmerking voor een hypotheek, zelfs met NHG.

Tip 4: Hogere hypotheek voor tweeverdieners                                                                                                                    Daar waar alleenverdieners er gemiddeld iets op achteruit gaan dit jaar, worden de mogelijkheden voor tweeverdieners juist ruimer. Vanaf 2017 wordt 60% van het tweede inkomen meegerekend, waar dit voorheen slechts 50% was. De tweeverdieners kunnen hierdoor een hoger hypotheekbedrag krijgen.

Al met al wordt de hypotheekmarkt er in 2017 niet eenvoudiger op. Toch liggen er ook in dit nieuwe jaar tal van mogelijkheden om te kunnen profiteren van de historisch lage rentes. Een huis kopen is in veel gevallen aantrekkelijker dan een huurwoning. Met de nog steeds zeer lage rentes is het ook in 2017 weer de moeite waard om te laten onderzoeken over oversluiten zinvol is.

Geen reden dus om je af te laten schrikken, maar het is wel raadzaam je goed te laten adviseren. Een hypotheekadviseur kan precies uitzoeken welke regelingen er op jou van toepassing zijn, waar de kansen liggen en welke procedures dienen te worden gevolgd. Dit geeft jou overzicht en zekerheid. De adviseurs van Vesta Hypotheken zijn graag bereid jouw vragen te beantwoorden en je van het juiste advies te voorzien.

Geplaatst in Hypotheeknieuws

Rentevoordeel van NHG-hypotheek nu óók voor zzp’er

Per 1 december zal het voor zzp’ers makkelijker worden om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te krijgen. Waar je eerder drie jaar werkzaam moest zijn als zelfstandige, kom je nu al na één jaar in aanmerking voor een hypotheek met NHG. Hiervoor moet het toetsinkomen wel door een onafhankelijke expert worden vastgesteld. Benieuwd of jij een hypotheek met NHG – en dus rentevoordeel – kunt krijgen als zzp’er? Onze hypotheekadviseurs zoeken het voor je uit.

Ruim 1,28 miljoen Nederlanders verdienen het hoofdinkomen als zzp’er. Voor deze groep was het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie pas mogelijk na drie jaar ondernemerschap. Het Waarborgfonds Eigen Woningen stelt vast dat deze voorwaarde niet meer aansluit bij de huidige arbeidsmarkt. “Iedereen moet evenveel mogelijkheden hebben voor een verantwoorde financiering van de eigen woning, ongeacht de aard van het dienstverband en contractvorm.” Daarom past de uitvoerder van NHG, de voorwaarden aan.

Waarom NHG? De Nationale Hypotheek garantie vormt een vangnet voor de huiseigenaar, wanneer je door persoonlijke omstandigheden de hypotheek niet meer kunt betalen. De rentetarieven liggen hierdoor in veel gevallen aanzienlijk lager.

Hoe wordt het toetsinkomen vastgesteld? Het toetsinkomen wordt nog steeds vastgesteld over de laatste drie kalenderjaren. Met de nieuwe voorwaarden mag dit een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Eis van NHG is dat dit toetsinkomen wordt vastgesteld door een onafhankelijk expert. Meer weten? Bel met één van onze adviseurs, voor een deskundig en onafhankelijk advies.

 

Geplaatst in Hypotheeknieuws Getagd met , , , , , , ,

Kamer wil soepelere hypotheekregels

Houten – De Tweede Kamer pleit voor versoepeling van de regels bij hypotheekverstrekkers. Door de strikte normen vanuit het Nibud komen veel huishoudens niet in aanmerking voor een hypotheek. Onnodig, aldus de Kamer.

Afgelopen dinsdag steunde een meerderheid in de Tweede Kamer een motie van CDA kamerlid Erik Ronnes. De Kamer roept het kabinet op zich sterk te maken voor de versoepeling van de Nibud-normen. Onnodig veel hypotheekaanvragen worden geweigerd aan huishoudens die de hypotheeklast weldegelijk kunnen dragen. Een bijkomend nadeel hiervan is dat huurwoningen bezet blijven, terwijl deze momenteel schaars zijn. Ook huiseigenaren die gebruik zouden willen maken van de huidige lage rente en hun hypotheek willen oversluiten,  kunnen door de strenge normen forse besparingen niet realiseren. De banken profiteren en de consumenten zijn de dupe.

Volgens kamerleden houden de normen te weinig rekening met de snelle inkomensstijging bij starters, ook de lagere energielasten zouden een reden zijn voor versoepeling. Bouwend Nederland deed onderzoek naar de gevolgen van versoepeling van de regels, en kwam tot de conclusie dat er nauwelijks risico’s ontstaan voor de geldverstrekkers. De meest voorkomende oorzaken voor het niet kunnen betalen van de hypotheek zijn nog altijd echtscheiding, werkloosheid en ziekte, hier hebben de regels van het Nibud geen enkele invloed op. De kans op wanbetaling ligt volgens hen onder de vijf procent in Nederland.

Loop jij ook tegen de grenzen van de huidige hypotheeknormen aan? Zou je willen profiteren van de huidige lage rentestanden? Onze hypotheekadviseurs kijken graag samen met jou wat er wél mogelijk is, nu of in de toekomst.

Geplaatst in Hypotheeknieuws Getagd met , , , , ,

Hoe kies je een rentevast periode?

De hypotheekrente is historisch laag. Een hypotheek met een rentevast periode van één jaar kunnen we nu aanbieden vanaf 0,99%, vijf jaar vast vanaf 1,29%, tien jaar vast vanaf 1,49% en twintig jaar vast vanaf 2,15% rente. Maar voor welke rentevast periode kies je?

Hoe lang ga je de hypotheekrente vastzetten?

Door nu een lange rentevast periode aan te gaan ben je zeker van langdurig profijt van deze lage rentestanden. Je betaalt hierbij echter een hogere hypotheekrente, dan bij een kortere periode.

Met een korte rentevast periode is de hypotheekrente vaak lager en ben je flexibel, bij verdere rentedaling kun je weer profiteren. Je hebt hierbij slechts een korte periode zekerheid. En de rente kan natuurlijk ook weer gaan stijgen in de komende jaren.

Hoe lang je de hypotheekrente moet vastzetten is geheel afhankelijk van je huidige situatie, je wensen en doelstellingen. Voor alle rentevast periodes zijn de tarieven momenteel lager dan ooit, je kunt kiezen voor een hypotheek die goed aansluit bij jouw situatie. Simpelweg kiezen voor de laagste rente is niet per definitie de beste keuze, laat je daarom goed adviseren. Onze hypotheekadviseurs kunnen je helpen met een gunstig en bovenal verantwoord advies.

Is het einde van jouw rentevast periode nog niet in zicht? De huidige rentestanden maken ook een tussentijdse overstap in veel gevallen de moeite waard. Ook daarover adviseren onze adviseurs je graag.

Geplaatst in Hypotheeknieuws Getagd met , , , ,

Aantal hypotheekaanvragen stijgt

HOUTEN – Het aantal hypotheekaanvragen is in juli liefst 30% hoger dan vorig jaar in deze maand het geval was. Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) registreerde vorige maand circa 29.000 aanvragen voor een nieuwe hypotheek.

Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie

Woning kopen goedkoper dan huren

HOUTEN – Het verschil in woonlasten tussen huizenkopers en bewoners van een huurwoning in de vrije sector wordt steeds groter. Het kopen van een woning wordt steeds voordeliger in vergelijking met huren in de vrije sector. Dit betekent dat eigenaren van een koopwoning gemiddeld flink wat minder geld kwijt zijn aan hun woning dan huurders.

Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie

Tijdelijk dienstverband en toch een hypotheek?

HOUTEN –  Afgelopen week stond in het AD te lezen dat een groeiende groep woningzoekers moeite  heeft met het vinden van een woning. De reden voor deze moeizame zoektocht is deels te wijten aan het gebrekkige aanbod in (betaalbare) particuliere huurwoningen. De afname van het aantal vaste contracten op de arbeidsmarkt maakt echter dat veel woningzoekers er vanuit gaan dat zij niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Deze laatste aanname blijkt echter niet in alle gevallen terecht te zijn.  Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie

Recordaantal woningverkopen door lage hypotheekrente

HOUTEN – Op de huizenmarkt is een nieuw record verbroken. Nooit eerder werden er zoveel huizen verkocht als in het afgelopen kwartaal: 55.500 woningen wisselden van eigenaar. De huizenverkoop wordt voornamelijk gestimuleerd door de lage hypotheekrentes van het moment. Een lage hypotheekrente leidt tot lagere maandlasten, wat het gunstig maakt om nu een woning te kopen.

Lees meer ›

Geplaatst in Hypotheeknieuws